Direcció revistes

Hem format part del comitè científic de diverses revistes dentals especialitzades i hem estat directors d’algunes com Odontologia Pràctica, Pauta Dental o Idees i Treballs en Odontolestomatología.

Recerca dental Clínica Padrós dentista barcelona direcció revistes científiques
Direccio revistes

Direcció revistes