Entre un 20 i un 50 % de la població estrenyen, desgasten o serren les dents, especialment durant la nit. És a dir, és bruxista. No obstant, hi han diferents tipus i graus de bruxisme. A més, al llarg de la vida hi han èpoques en las que pot ser més sever i etapes en les que pràcticament no ens afecti. Depèn de molts factors, com l’estès, la forma d’encaixar les dents, la relació amb diferents grups musculars e la cara, el coll, l’esquena, etc.

Donat que el bruxisme es dona principalment mentre dormim, tant als pacients com als professionals ens resulta molt difícil controlar la seva evolució. Algunes persones afirmen que mai han serrat les dents tot i que presenten signes i símptomes evidents de disfunció craniomandibular.

L’enginyós sistema Bite Strip ens ajuda a diagnosticar-lo i conèixer l’estat actual del bruxisme d’una persona. Consisteix en un petit sensor que s’adhereix a la cara del pacient i mesura la força muscular que fa al tancar la boca. Es deixa col·locat durant la nit i al matí següent ens indica quants cicles de força màxima ha generat aquesta persona mentre dormia. No és estrany trobar pacients que fan més de 150 cicles d’estrenyament de les dents en una sola nit.

Podem registrar els valors aportats i comparar l’evolució en el temps i després dels tractaments aplicats.

bite strip test bruxismo barcelona clinica dental padros dentista
El Bite Strip és un enginyós sistema de diagnòstic del bruxisme que ens permet mesurar el nombre de cicles de pressió muscular que genera una persona durant la nit.