CEREC 3D. Tecnologia CAD-CAM dental

El Cerec (Sirona) és un dels sistemes d’elaboració de pròtesi dentals per tecnologia CAD-CAM que posem a la seva disposició a la nostra consulta. Permet confeccionar restauracions extraordinàriament estètiques, ben adaptades i resistents, conservant al màxim l’estructura de les dents.

Una càmera escaneja les dents i captura una imatge en 3D de gran precisió de les dents. Desprès, amb ajut de l’ordinador, dissenyem la restauració apropiada (fundes, corones, incrustacions, ponts, carilles, etc.) i finalment, un robot talla en fred la restauració a partir de blocs perfectes de diferents tipus de ceràmiques, compòsits o d’altres materials, confeccionant així una peça massissa, sense porositat i amb una precisió d’adaptació de 30 micres.

El sistema permet, a més, copiar la forma (si volem reproduir l’aspecte que tenia abans la dent, o si, per exemple, volem copiar l’estudi previ del cas, confeccionat amb cera). També permet copiar la dent de l’altre costat reflectint la seva forma de manera. Així aconseguim una perfecta simetria en l’estètica del somriure.

El sistema Cerec 3D de CAD-CAM dental permet confeccionar restauracions dentals amb una precisió d'adaptació de unes 30 micres.
cerec-3d-barcelona-clinica-dental-padros-dentista-cad-cam

cerec-3d-barcelona-clinica-dental-padros-dentista-ceràmica-cad-cam

L'any 1992, Clínica Dental Padrós va ser pionera en l'aplicació de CAD-CAM d'ús dental a Barcelona. Avui seguim oferint l'última versió del sistema CEREC 3D.
Exemple d'un cas real realitzat en Clínica Dental Padrós de substitució d'una corona convencional per una de ceràmica sense metall. El sistema de CAD-CAM de CEREC permet dissenyar una còpia idèntica reflectida de la dent veina.
logo sirona
logo cerec