Diagnodent. Diagnòstic de càries per làser

Sovint, les càries apareixen en zones amagades de les dents (allà on als raspalls de dents els hi costa d’arribar), o accedeixen per petits solcs i es desenvolupen a la zona interna (dentina). En aquests casos pot resultar difícil diagnosticar-les a temps.

Detectar les càries a temps resulta molt important, doncs permet realitzar tractaments més còmodes, senzills, econòmics i conservant més quantitat de teixit sa a les dents. Amb molta freqüència, un diagnòstic precoç permet reparar les lesions de càries sense que calgui fer servir anestèsia, o amb tècniques d’odontologia mínimament invasiva (microfreses, microabrasió, làser, etc.), sense molèstia alguna pel pacient.

El sistema Diagnodent permet realitzar un diagnòstic de les càries per làser. Consisteix en una llum làser que il·lumina la dent i mesura la fluorescència dels teixits. És ràpid, no es nota absolutament res (simplement il·luminem la dent) i ens dona un valor que indica l’activitat de càries en aquella zona.

Això ens permet, no solament detectar càries amagades, sinó també conèixer el seu grau d’evolució, la seva activitat, agressivitat i extensió, per poder tractar-les a temps i de manera adient.

El sistema Diagnodent de diagnòstic de càries per làser resulta de gran ajuda en la prevenció i tractament precoç de les lesions de les dents.
diagnodent Barcelona diagnòstic càries clínica dental padrós dentista bo millor
diagnodent Barcelona diagnòstic càries clínica padrós dentista millor bo

Diagnodent Barcelona