Sovint la malaltia periodontal (de les genives) que no es tracta a temps desemboca en pèrdua de l’os de suport de les dents. Quan el defecte de l’os que es genera és localitzat, podem tractar-lo amb Emdogain per intentar rege-nerar l’os i recuperar així la força de suport de la dent.

Emdogain és un gel de proteïna de matriu d’esmalt que ha demostrat ajudar a la regeneració dels teixits que en-volten a la dent (ciment radicular, os i lligament periodontal).

S’ha comprovat amb evidència científica l’eficàcia de l’Emdogain per tractar les pèrdues d’os localitzades que havien estat provocades per una periodontitis. A més ens pot servir d’ajuda en la cicatrització d’empelts de ge-niva.

emdogain barcelona regeneracio os genives empelt periodontal proteina esmalt clinica dental padros dentista abans despres
Emdogain fa possible i predictible la regene-ració d'os perdut com a conseqüència d'una periodontitis, ajudant a conservar les dents.
emdogain barcelona regeneracio os genives empelt periodontal proteina esmalt clinica dental padros dentista esquema