Florida Probe. Estudi de les genives. Periodontogrames

En què consisteixen els estudis de genives amb Florida Probe o Voice Works?

florida probe barcelona estudi genives periodontograma gingivitis periodontitis clínica dental padrós dentistaSotmetre’s regularment a higienes professionals per ultrasons pot no ser suficient per tractar unes genives inflama-des. Per conèixer l’estat real de les genives i de l’os que les envolta i per controlar l’evolució del segellat entre geniva i dent en el temps hem de confeccionar periodontogrames.

Un periodontograma és un gràfic que mesura els milímetres de pèrdua d’os al voltant de les dents i els espais sota les genives. Especialment ens permet avaluar com responen les genives al tractament, si millora el segellat, si es redueixen les bosses periodontals, etc.

Els sistemes digitals d’estudi de les genives per ordinador, com la Sonda Florida (Florida Probe) o el Voice Works, ens resulten de gran ajuda per diagnosticar i controlar adequadament un tractament de genives.

Per dur a terme un correcte tractament de les genives inflamades es molt convenient seguir un procés adient al cas, controlant mèdicament l’evolució e els resultats amb periodontogrames digitals.

Els sistemes digitals d'estudi de les genives per ordinador com la Sonda Florida (Florida Probe) o el Voice Works ens resulten de gran ajuda per poder diagnosticar i controlar la seva evo-lució i la resposta als tractaments.
Florida Probe

Florida Probe