Microabrasió. Tractament mínimament invasiu de la càries dental

Gràcies a tots els darrers desenvolupaments en odontologia, avui en dia podem oferir tractaments dentals molt còmodes pels pacients. No obstant, a algunes persones els resulta desagradable el clàssic so agut dels instru-ments rotatoris dels dentistes.

El sistema de tractament per microabrasió consisteix en un esprai de partícules d’òxid d’alumini de 30 -80 micres que permet eliminar teixit de càries de les dents sense que calgui fer servir la turbina (el clàssic torn amb so agut). L’instrument no toca la dent, només l’esprai, de manera que amb prou feina es pot notar cap vibració.

La microabrasió ens permet, a més, guarir càries molt petites. És una forma de tractament mínimament invasiu de les càries. La combinació d’un diagnòstic precoç (veure diagnodent, radiovisiografia, endoscopi, etc.) amb un tractament mínimament invasiu de les càries millora i simplifica el manteniment de la salut oral. Podem així guarir càries amb mínima reparació, conservant la màxima quantitat de dent sana possible, sense que calgui fer servir cap anestèsia, ni es senti cap molèstia, en poc temps, amb poc cost i amb millor pronòstic a llarg termini.

La microabrasió dental permet tractar càries de manera mínimament invasiva, sense mo-lèsties, vibracions ni sons aguts.
microabrasió dental Barcelona clínica dental padrós dentista Barcelona tractament minimament invasiu prepstar
microabrasió dental Barcelona clínica dental padrós dentista Barcelona tractament minimament invasiu