Ozonoterapia. Tractament dental amb ozó. Healozone

La ozonoteràpia aprofita les propietats de la molècula d’ozó, que està formada per tres àtoms d’oxigen. Segons la FDA (Food and Drug Administration) destru-eix el 99,9992% de tots els gèrmens coneguts. Mata els bacteris 3500 cops més ràpidament que el clor. Elimina virus capaços de sobreviure a grans concentracions de clor. Per això s’utilitza en plantes potabilitzadores d’aigua en centenars de ciutats arreu del món. Destrueix fongs, espores i prions infecciosos. A més, augmenta la sensi-bilitat dels bacteris als antibiòtics.

Gràcies a la protecció d’enzims que les recobreix, les cèl·lules humanes sanes no es veuen afectades per l’ozó. No produeix reaccions al·lèrgiques ni interaccions amb medicaments. Augmenta l’elasticitat dels glòbuls ver-mells, oxigena els teixits, redueix el sagnat i te un efecte immunoregulador.

Per tot això, fem servir l’ozó com una excel·lent eina d’ajuda en multitud de procediments dentals. Gràcies a l’ús de l’ozó en odontologia podem assolir guariments més ràpids de les ferides, millors cicatritzacions, desinfecció de zones inflamades, curació d’aftes, llagues, herpes, etc.

També ens permet frenar les càries, desinfectar els conductes en les endodòncies i reduir la sensibilitat dental de manera molt ràpida.

Ozó dental. El Healozone, junt amb altres sistemes d'ozonoteràpia que posem a la se-va disposició, ens permet obtenir millors i més ràpides cicatritzacions.
Healozone Barcelona ozonoterapia ozó clínica dental padrós dentista càries
Healozone Barcelona ozonoterapia ozó clínica dental padrós dentista

Ozonoterapia