El tekscan és, probablement, el sistema més complert per l’estudi oclusal (l’estudi de la manera com articulen les dents al mossegar i al desplaçar la mandíbula). El pacient mossega una fina làmina de plàstic amb sensors d’alta precisió, que envien informació a l’ordinador per analitzar-la. Ens permet conèixer en quin ordre contacten les dents al mossegar, amb quina intensitat, amb quina diferència de temps, etc.

Per què és tan important ajustar amb tanta precisió la manera d’encaixar les dents?

Per la supervivència a llarg termini de les nostres dents, dels tractaments dentals i de l’articulació de la mandíbula, és vital que els contactes entre les dents superiors i inferiors siguin harmònics i estiguin ben distribuïts. També és necessari que al moure la mandíbula cap als costats i cap endavant, contactin unes dents determinades i no altres.

Donada la complexitat dels moviments que podem realitzar al mossegar, és molt difícil avaluar de manera fiable la situació i intensitat d’aquests contactes. Per això hem incorporat el Tekscan, un avançat dispositiu que registra electrònicament l’activitat masticatòria i mostra, amb gran precisió, tots els contactes dentals durant els moviments de la mandíbula. D’aquesta manera podem evitar fractures i desgasts a les dents i a les restauracions, i estem en condicions d’evitar la patologia articular secundària al bruxisme i d’altres hàbits anòmals de la masticació.

el Tekscan registra l'activitat masticatòria i mostra els contactes dentaris durant els moviments de mandíbula.
Tecnologia Tekscan a Clínica Dental Padrós
Tecnologia Tekscan a Clínica Dental Padrós

tekscan